HASU MEGAWATT LLC


Хасу Мегаватт ХХК нь 2000 онд байгуулагдсан бөгөөд Монгол Улсын Эрчим Хүч, Уул Уурхайн салбаруудад харьяалагдаж, Эрчим Хүчний барилга байгууламж, өндөр болон нам даралтын зуухнууд, эрчим хүчний дэд системүүд, механик ажлууд болон цахилгаан дамжуулах шугамууд, инженерийн шугам хоолой, даралтат сав болон тоног төхөөрөмжийн засвар, угсралт, ашиглалтын үйлчилгээнүүдийг үзүүлж ажиллаж байна.


Хасу Мегаватт ХХК нь Төвлөрсөн дулааны байгууламж, дулаан дамжуулах шугам сүлжээ болон шугам хоолойн угсралт болон засварын ажлуудад нарийн мэргэшсэн. Бид аюулгүй ажиллагааг нэн тэргүүнд тавьж, ослыг тэглэх бодлогыг баримтлан ажиллаж байна. Бид өөрсдийн хуримтлуулсан мэдлэг, туршлагаараа харилцагчиддаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ тус бүрийн цогц шийдлийг санал болгож, ханган нийлүүлж, хамтран ажилладаг. Бидний дадлага туршлагатай ахлах ажилтнууд болон мэргэжилтнүүд олон улсын стандарт нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон шийдлүүдийг санал болгож, ханган ажиллана